احداث

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند
دولت و مجلس

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند

درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند؛ دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.

انرژی

جابجایی ۱۲۸ میلیارد لیتر نفت‌خام و فرآورده در کشور
نفت

جابجایی ۱۲۸ میلیارد لیتر نفت‌خام و فرآورده در کشور

جابجایی ۱۲۸ میلیارد لیتر نفت‌خام و فرآورده در کشور؛ در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، درمجموع ۳۴.۵ میلیارد لیتر نفت خام و ۳۱.۷ میلیارد لیتر فرآورده نفتی در کشور منتقل شده است.

ثبت نام برای دریافت خبرنامه

برای دریافت خبرنامه های پایگاه خبری صنعت صنف ایمیل خود را وارد نمایید.