انتقال کارت به کارت محدود شد

انتقال کارت به کارت محدود شد

انتقال کارت به کارت محدود شد؛ ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص ممنوع است.

به گزارش ، براساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه بالغ‌بر یک میلیارد تومان شد.

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد بدون پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به‌ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت موردنظر، گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به این مرکز اطلاعات مالی کشور ارائه شود.

بدیهی است محدودیت فوق شامل دیگر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نشده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به دیگر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.


 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...