ذره‌بین شورای رقابت روی شهر لوازم خانگی

ذره‌بین شورای رقابت روی شهر لوازم خانگی

ذره‌بین شورای رقابت روی شهر لوازم خانگی؛ شورای رقابت اعلام کرد قصد دارد به موضوع اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی رسیدگی کند.

به گزارش ، عبدالحمید مرتضوی قاضی عضو شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره 80/196075 مورخ 11 دی‌ماه 1402 ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت درخصوص موضوع نامه شماره 12732 مورخ 174 آذرماه 1402 آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. بنابراین در اجرای بند (ب) ذیل ماده (60) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...