تصویب نرخ جدید خدمات دفاتر کاریابی

تصویب نرخ جدید خدمات دفاتر کاریابی

تصویب نرخ جدید خدمات دفاتر کاریابی؛ نرخ فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی برای سال جاری در جلسه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1403 هیات وزیران تصویب شد.

به گزارش ، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب نرخ فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی خبر داد.

امید ملک در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: به‌منظور رفع دغدغه‌های صنفی دفاتر کاریابی و تسهیل و تسریع در فرآیند ارائه خدمات کاریابی توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی، نرخ فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی برای سال جاری در جلسه 19 اردیبهشت 1403 هیات وزیران تصویب شد.

ملک افزود: براساس تصویبنامه هیأت وزیران، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده واحده یادشده و بکارگیری (اشتغال) یک سال و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین شد.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار با بیان اینکه میزان سهم پرداختی کارجویان، حداکثر سی درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما است، افزود: همچنین نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی نیز برای ارائه همه خدمات مندرج در جزءهای 1 تا 4 بند ب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی که منجر به گرفتن ویزای کار و اشتغال کارجو در کشور نیروپذیر شود، حداکثر برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی نیز تعیین شد.

وی ادامه داد: به‌زودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابی‌ها پس از تصویب هیأت مرکزی براساس بند 6 ماده 3 آیین‌نامه یادشده، که تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق مشخص می‌شود، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...