نیمی از کارگاه‌ها قرارداد تک‌نسخه دارند

نیمی از کارگاه‌ها قرارداد تک‌نسخه دارند

نیمی از کارگاه‌ها قرارداد تک‌نسخه دارند؛ حداقل بیشتر از 50 درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند و کارگران هم از جزییات نوع قراردادها خبر ندارند.

به گزارش ، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره قراردادهای کار کارگران به تسنیم گفت: نزدیک به ۵۰ درصد کارگاه‌ها قرارداد تک‌نسخه‌ای دارند و نسخه قرارداد دست کارگر نیست.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار درباره ساماندهی قراردادهای کاری افزود: مطابق قانون، قراردادها باید در 4 نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد. بررسی‌های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه‌ها به صورت حداقلی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: حداقل بیشتر از 50 درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند و کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

به‌گفته وی، سامانه «جامع ثبت قراردادهای کار»، خوب است به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آنجا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبه‌رو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارد که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. بیشتر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام‌قلی‌تبار اضافه کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند بنابراین خروجی سامانه «جامع ثبت قراردادهای کار»، خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است. واقعیتی وجود دارد و آن اینکه درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند. بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار همان حداقل حقوق است و حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی‌دانند.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...