آزادسازی واردات نامحدود دام زنده

آزادسازی واردات نامحدود دام زنده

آزادسازی واردات نامحدود دام زنده؛ براساس مجوز دفتر مقررات وزارت صمت، واردات دام زنده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در گمرکات مرزی کلید خورد.

به گزارش، براساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت با گمرک ایران واردات دام زنده از گمرکات مرزی قانونی شد.

در این مکاتبه آمده است، براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 18 آذرماه 1402 کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات دام زنده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان همه استان‌های مرزی طبق سهمیه تخصیصی مجاز بوده و میزان آن بدون محدودیت تعیین شده است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...