توزیع آرد نانوایان با نانی‌نو

توزیع آرد نانوایان با نانی‌نو

توزیع آرد نانوایان با نانی‌نو؛ آرد نانوایان براساس کارنامه‌ای که سامانه نانی‌نو برای نانوایان صادر می‌کند، اختصاص می‌یابد و نانوایان باید بتوانند نان را به تعداد مشخصی از افراد به فروش برسانند.

به گزارش ، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان این مطلب گفت: اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران در اعتراض به کاهش سهیمه‌های آرد برخی نانوایان روز گذشته به دیدار رئیس اتاق اصناف تهران رفتند و قرار شد کمیته‌ای 10 نفره از این اتحادیه جلساتی مشترک با متولیان مربوطه در حوزه نان داشته باشند.

امیر کرملو افزود: به‌تازگی آرد نانوایان براساس کارنامه‌ای که سامانه نانی‌نو برای نانوایان صادر می‌کند، اختصاص می‌یابد و نانوایان باید بتوانند نان را به تعداد مشخصی از افراد با کارت‌های بانکی مختلف به فروش برسانند.

بنابر اعلام تسنیم، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: براساس ابلاغی که به نانوایان صورت گرفته است، باید به ازای هر کیسه 40 کیلوگرمی آرد 220 تا 230 قرص نان تافتون، 100 تا 110 قرص نان بربری و 400 قرص نان لواش پخت کنند.

کرملو تصریح کرد: نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانی‌نو باید هر کیسه آرد دریافتی را در نان تافتون  به 22 نفر، در نان بربری به 32 نفر و در نان لواش نیز باید حداقل به 40 نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند.

او اضافه کرد: نانوایی که در روزهای گذشته اقدام به نصب بنر برای محدودیت فروش نان به مردم کرده بود، یک میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه شد، البته گفته شده تخلفات دیگری نیز داشته است.

وی اظهار داشت: نانوایان به‌دنبال ایجاد محدودیت برای فروش نان به مردم نیستند اما باید وضعیت آنها با سامانه نانی‌نو نیز تعیین تکلیف شود.

کرملو یادآور شد: هیچ نانوایی، مغازه خود را تعطیل نکرده است و هرگونه تعطیلی نانوایی از خطوط قرمز ما به حساب می‌آید و در صورتیکه هر نانوایی اقدام به این کار کند، به طور قطع با وی برخورد خواهد شد.

نمونه کارنامه صادر شده در نانی‌نو برای نانوایی
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...