کاهش 26 درصدی عرضه گوشت قرمز

کاهش 26 درصدی عرضه گوشت قرمز

کاهش 26 درصدی عرضه گوشت قرمز؛ عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذرماه نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی بالغ‌بر ٢٦ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ سرجمع 36 هزار و 823 تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از دیگر انواع دام بوده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور، گوشت گاو و گوساله با 20 هزار و 436 تن بالغ‌بر 55.5 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت گوسفند و بره با 12 هزار و 711 تن، بز و بزغاله با 2 هزار و 564 تن و دیگر انواع دام با یکهزار و 112 تن به‌ترتیب 34.5 درصد، ٧ درصد و ٣ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ با آذرماه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ٢٦ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار تولید گوشت در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه آذر سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ٤٢ درصد، برای بز و بزغاله ٢٧ درصد، برای گاو و گوساله ١٣ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢١ درصد کاهش و برای شتر و بچه‌شتر بالغ‌بر ٥٥ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به آبان امسال حدود یک درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر و بنابر اعلام مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در آذرماه ١٤٠٢ نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در این ماه بالغ‌بر ٥,٤٨ میلیون رأس شامل 1.5 میلیون رأس دام اصیل، 2.32 میلیون رأس دام آمیخته و 1.66 میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به آذرماه سال قبل بالغ‌بر ١١٩ هزار رأس افزایش یافته است.

در پاییز امسال تعداد ٣٤٩ هزار رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢ درصد افزایش داشته است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در پاییز امسال بالغ‌بر ٤٦٢ هزار رأس برآورد شد که نسبت به پاییز 1401 بالغ‌بر ٥ درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید شیر گاو نیز در پاییز سال‌جاری ٢,١ میلیون تن برآورد شد که نسبت به مدت مدت مشابه سال قبل ٢٠ درصد افزایش داشته است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...