دسترسی به کوتاژهای صادراتی 98 تا 1400

دسترسی به کوتاژهای صادراتی 98 تا 1400

دسترسی به کوتاژهای صادراتی 98 تا 1400؛ دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال 1398 تا 1400 برای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های یاد شده ایجاد شد.

به گزارش ، طبق مصوبات شانزدهم و هفدهم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که ابلاغ شده ‌است، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدان ارزی سال 1398 تا 1400 به‌منظور فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا برای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های یاد شده ایجاد شد.

همچنین براساس این مصوبه، مهلت رفع محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان آبان ماه امسال، به منظور ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته، تا پایان سال 1402 تمدید شد.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، طبق این مصوبه، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلفند نسبت به برگشت 10 درصد از کل مبلغ ارزی درآمد شناسایی شده سالانه برای هر پروژه که معادل ریالی آن در صورت‌های مالی سنوات 1397 ال 1401 شناسایی شده و به تایید کمیته ماده (19) آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌رسد، حداکثر ظرف مهلت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کنند.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...