جداسازی کارت بازرگانی و کارت عضویت

جداسازی کارت بازرگانی و کارت عضویت

جداسازی کارت بازرگانی و کارت عضویت؛ براساس نامه اتاق بارگانی ایران، رویه جدید ادامه پروژه جداسازی کارت بازرگانی و کارت عضویت نهایی و عملیاتی شده است.

به گزارش ، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی در نامه‌ای به روسای اتاق‌های سراسر کشور، با اشاره به پروژه جداسازی کارت‌های بازرگانی و عضویت اتاق‌های سراسر کشور که بعد از پیاده‌سازی در شش اتاق پایلوت، به‌دلیل بروز مشکلات فنی و آیین‌نامه‌ای متوقف شد، نوشته است که از زمان توقف پروژه و براساس مصوبات هیأت رئیسه اتاق ایران و باتوجه به شرح وظایف این معاونت به عنوان متولی در حوزه مباحث مرتبط با تمامی خدمات بازرگانی (کارت بازرگانی، عضویت، گواهی مبداء)، جلسات با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط برای رفع مشکلات مذکور برگزار و درنهایت با همراهی معاونت استان‌ها و تشکل‌ها و واحد فاوای اتاق ایران رویه جدید و مناسب ادامه پروژه جداسازی نهایی و عملیاتی شده است.

براساس رویه جدید، هیچگونه توقف کاری در روند درخواست کارت بازرگانی متقاضی ایجاد نشده و همچنین دریافت مجدد مدارک و اسناد از متقاضی نیز حذف شده است.

همراستا با اجرای این پروژه نسبت به بررسی سامانه عضویت اتاق ایران که از سال ۱۳۹۶ تغییر محسوسی نداشت نیز اقدام و با حذف موارد زائد، کوتاه‌سازی و تسهیل فرآیندها نسبت به بهبود خدمات قابل ارائه به اتاق‌های استانی اقدام شده است.

در پایان این نامه هم باتوجه به موارد گفته شده و همچنین پیاده‌سازی و استقرار سامانه آزمون اتاق ایران که براساس مصوبات هیئت وزیران و هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت ایران عملیاتی شده است، ضمن اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته، معاونت یاد شده برای دریافت نظرات کارشناسی اصلاحی و پیشنهادی اتاق اعلام آمادگی کرده است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...