تداوم ناترازی برق و گاز در 1403

تداوم ناترازی برق و گاز در 1403

تداوم ناترازی برق و گاز در 1403؛ کسری برق در سال 1401 معادل 10 گیگاوات بوده و این رقم در سال 1402 معادل 12گیگاوات تخمین زده شد.

به گزارش ، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، ناترازی برق در چهار استان فارس، تهران، یزد و بوشهر را بیش از دیگر استان‌ها برشمرد و اظهار داشت: به‌عنوان نمونه در شهر تهران برق مورد نیاز صنایع معادل 1160 مگاوات بوده که حدود نیمی از آن تامین شده است.

حمیدرضا صالحی با اشاره به چالش‌ ناترازی برق و گاز گفت: کسری برق در سال 1401 معادل 10 گیگاوات بوده و این رقم در سال 1402 معادل 12گیگاوات تخمین زده شد.

او در ادامه به ناترازی در بخش گاز نیز پرداخت و اضافه کرد: متوسط مصرف روزانه گاز معادل 660 میلیون مترمکعب و میزان تولید 703 میلیون مترمکعب برآورد شده است. به این ترتیب در صورت عدم سرمایه‌گذاری برای فشارافزایی، تولید گاز در افق 1412 به 820 میلیون مترمکعب می‌رسد در حالیکه مصرف به 1497 میلیون مترمکعب رسیده است.

صالحی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسط صنایع، یکی از راه‌های کاهش ناترازی برق و گاز در ایران است، افزود: دیگر کشورهای دنیا این مسیر را با سرعت بیشتری طی ‌می‌کنند چنانکه 2 میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی شده است.

او در ادامه با اشاره به وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران گفت که 1140 مگاوات کل ظرفیت احداث شده در ایران است و سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران 1.3 درصد برآورد شده و سهم انرژی برق تجدیدپذیر در ایران 0.55 درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس زیان ناشی از قطعی برق در صنایع و عدم تصمیم‌گیری درباره یارانه‌های انرژی را ازجمله بیم‌های توسعه در این بخش عنوان کرد و گفت: کاهش قیمت تمام شده برق خورشیدی، عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه خورشیدی و پتانسیل بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران امیدهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...