68 درصد ظرفیت سدها پر شد

68 درصد ظرفیت سدها پر شد

68 درصد ظرفیت سدها پر شد؛ در زمان حاضر با وجود ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور بالغ‌بر ۶۸ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۲ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش ، در 239 روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1402 تا 29 اردیبهشت 1403) درمجموع 32 میلیارد و 10 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 32 میلیارد مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، شرایط برابری داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی بالغ‌بر 20 میلیارد و 70 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 18 میلیارد و 920 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی 6 درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود 33 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 68 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 32 درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز بیست‌ونهم اردیبهشت 1402 بالغ‌بر 32 میلیارد و 160 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد 4 درصدی است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...