سه دلیل اصلی غیرفعال شدن کارگاه‌ها

سه دلیل اصلی غیرفعال شدن کارگاه‌ها

سه دلیل اصلی غیرفعال شدن کارگاه‌ها؛ مرکز آمار ایران در گزارشی دلایل غیرفعال بودن کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر را با آمارگیری از 20744 کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر اعلام کرد.

به گزارش ، مركز آمار ايران  در سال 1401، اجرای چهل و نهمین دوره  طرح آمارگيری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بيشتر را به‌منظور گرفتن اطلاعات مربوط به  سال 1400 و با هدف شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمينه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ريزی‌های توسعه صنعتی، اتخاذ سياست‌های اقتصادی صحيح و ارزيابی نتايج اجرای برنامه‌ها، با مراجعه به 20744 كارگاه صنعتي ده نفر کارکن و بیشتر واجد شرایط در سراسر كشور اجرا کرده است.

در گزارش جدید مرکز آمار ایران دلایل غیرفعال بودن کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر منتشر شد که بر این اساس از تعداد 20744 کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مراجعه شده، تعداد 1671 کارگاه صنعتی غیرفعال بوده‌اند که بیشترین فراوانی دلیل غیرفعال بودن، مربوط به 1. عدم تامین مواد اولیه داخلی، 2. عدم ثبات اقتصادی بازار و 3. عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی بوده است.

اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر مبنای نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر که در سال 1401 اجرا شده است و در آن اطلاعات مربوط به سال 1400 کارگاه‌ها گرفته شده، تهیه شده است.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر از سال 1351 به صورت سالانه به جز سال‌های 1356 و 1357 در سراسر کشور اجرا می‌شود.

جامعه آماری چهل و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر این طرح شامل تمامی کارگاه‌های صنعتی واقع در نقاط شهری و روستایی کشور است که در سال 1400 متوسط تعداد کارکنان آنها 10 نفر و بیشتر بوده است. روش آمارگیری در این طرح برای کارگاه‌های صنعتی دارای 50 نفر کارکن و بیشتر به صورت سرشماری و برای کارگاه‌های صنعتی دارای 10 تا 49 نفر کارکن به صورت نمونه‌گیری بوده است.

در پرسشنامه طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر دلیل غیرفعال بودن کارگاه سوال شده است.

برای دلایل غیرفعال بودن کارگاه بالغ‌بر 10 گزینه درنظر گرفته شده است؛ گزینه‌های درنظر گرفته شده برای این سوال عبارتن از 1. عدم تأمین مواد اولیه خارجی به دلیل مشکلاتی ازجمله عدم واردات، تأمین ارز و ترخیص کالا از گمرک، 2. عدم تأمین مواد اولیه داخلی به دلیل مواردی ازجمله کمبود نقدینگی، 3. بدهی بانکی، 4. بدهی مالیاتی، بیمه، آب، برق و گاز، 5. عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی، نداشتن مشتری و...، 6. عدم ثبات اقتصادی در بازار، 7. کمبود قطعات اساسی ماشین‌آلات یا فرسوده بودن آنها، 8. توسعه و بهبود عملکرد کارگاه، 9. در حال آماده‌سازی و 10. سایر است.

کارگاهی فعال محسوب می‌شود که حداقل 30 روز کاری را در سال به طور منظم یا غیرمنظم به فعالیت تولیدی اشتغال داشته باشد. منظور از کارگاه صنعتی غیرفعال کارگاهی است که به هر دلیلی، در زمان آماری به صورت موقت تعطیل بوده و در سال مورد نظر هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. این کارگاه‌ها در آینده دوباره به فعالیت صنعتی خود ادامه خواهند داد.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...