توزیع تایر با ارائه‌ ضمانت‌نامه تولیدکنندگان

توزیع تایر با ارائه‌ ضمانت‌نامه تولیدکنندگان

توزیع تایر با ارائه‌ ضمانت‌نامه تولیدکنندگان؛ تولیدکنندگان و فروشندگان تایر از هفتم شهریورماه 1403 برای توزیع هر حلقه تایر، ملزم به ارائه برگه‌ ضمانت‌نامه خواهند بود.

به گزارش ، با تجدیدنظر استاندارد ملی ایران درباره موضوع «تایرها، تایر رادیال اتوبوسی، بارکش و یدک‌کش، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»، تولیدکنندگان و فروشندگان تایر از تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۳ ملزم به ارائه برگه ضمانت‌نامه به همراه هر حلقه تایر شده‌اند.

براساس اعلام دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی و ساختمان مطابق بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۲۱۶۹ با عنوان «تایرها - تایر رادیال اتوبوسی و بارکش و یدک کش - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»، تولیدکنندگان یا واردکنندگان تایر موظف هستند از تاریخ یادشده، ضمانت‌نامه تایر که در برگیرنده اطلاعاتی همچون تاریخ تولید و دوره ضمانت به مدت حداقل پنج سال از تاریخ تولید باشد را به عرضه‌کننده یا توزیع‌کننده ارائه کنند.

تاکید می‌شود که ارائه ضمانت‌نامه در هنگام ترخیص، توسط واردکننده، الزامی نیست. اما توزیع، عرضه و فروش تایر تولید داخل یا وارداتی، بدون ضمانت‌نامه یا پس از اتمام دوره ضمانت، توسط تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده ممنوع است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...