اعتماد شاخص اصلی سرمایه اجتماعی

اعتماد شاخص اصلی سرمایه اجتماعی

اعتماد شاخص اصلی سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، سرمایه اجتماعی عظیمی‌ است که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می‌کند و از طریق آن می‌توان مسیر توسعه را آسانتر طی کرد.

به گزار ش ، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی به مساله مهم صیانت از اعتماد و سرمایه اجتماعی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نیاز دهه حاضر به‌دلیل تغییر شکل روابط سنتی به زندگی مدرن، اعتمادورزی است و اعتماد به‌عنوان بنیان جامعه از اثرگذارترین پایه‌های کسب‌وکار و اقتصاد است؛ به طوری که بین رشد اقتصادی و اعتماد رابطه مستقیمی وجود دارد و لازمه سرمایه‌گذاری، تولید واشتغال در کشور وجود شفافیت و اعتماد و اطمینان به ثبات قوانین ومقررات و سیاست‌هاست نه تصمیمات خلق‌الساعه.

«اعتماد» به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر ‌می‌گذارد؛ سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می‌شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان‌ها و سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارایی و اثربخشی در اقتصاد شده و هزینه‌های کسب‌وکار و کنترل‌های اضافی را کاهش می‌دهد.

موفقیت‌ها در سایه اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود.

رشد و توسعه اقتصادی در کشور مستلزم خلاقیت و نوآوری است و خلاقیت نیازمند یک افق زمانی بلندمدت و اعتماد است. اگر اعتماد در جامعه کمرنگ شود، رفتارهای پیش‌بینی‌نشده افزایش یافته و مناسبات و روابط اقتصادی پرهزینه ‌می‌شود و بخش زیادی از انرژی و منابع نیروهای خلاق صرف حل‌و‌فصل این موضوعات شده و درنتیجه دیگر فرصتی برای برنامه‌ریزی، خلاقیت و تمرکز باقی نمی‌ماند. در صورت از بین رفتن اعتماد، حکومت‌های توانا و کسب‌وکارهای موفق و اقتصادهای شکوفا و رهبران بانفوذ از بین خواهند رفت.

اعتمادسازی و افزایش اطمینان در جامعه زمان‌بر است و اطمینان و اعتماد در طول و گذر زمان ساخته می‌شود که در صورت بی‌توجهی به آن به سادگی از بین ‌می‌رود و این امر نیازمند مراقبت ویژه است.

استفاده از نیروی عظیم مردم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و تولید نیازمند اعتماد متقابل مردم و قدرت سیاسی است. در حال حاضر یکی از مسائل جدی در کشور آسیب وارد شدن به مقوله اعتماد است و برای افزایش کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایتمندی مردم، تسهیل ارتباطات، ارتقا شفافیت، نیازمند تقویت هرچه بیشتر اعتماد به‌عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی در جامعه هستیم.

در این زمینه از یک سو دولت با افزایش کارآمدی، عدالت اجتماعی، صداقت، پاسخگویی، وفای به عهد، مبارزه عملی با فساد، رفع تعارضات ساختاری، مشارکت‌جویی و قدردانی، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط ‌می‌تواند موجبات افزایش اعتماد را در جامعه رقم بزند. از سوی دیگر ما نیز باید با ارتقاء آگاهی، امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری، جلوگیری از تنش، اصلاح‌گری و وحدت بخشی، گام بلندی در استقرار، رشد، گسترش و بازآفرینی اعتماد در جامعه برداریم؛ درنتیجه چنانچه جامعه‌ از نعمت اعتماد اجتماعی بالا برخوردار باشد، همبستگی و هماهنگی در آن بیشتر خواهد شد.

دستاورد شکل‌گیری این همبستگی و هماهنگی نیز جامعه‌‌ای است که از نظر اقتصادی کارآمدتر شده است. اعتماد، سرمایه اجتماعی عظیمی‌ است که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می‌کند و از طریق اعتماد است که می‌توان مسیر توسعه را آسان‌تر طی کرد.

کنفسیوس می‌گوید: «دولت خوب و شایسته به جنگ‌افزار، خوراک و اعتماد نیاز دارد. چنانچه حکومت نتواند هر سه اینها را با هم نگه دارد، ابتدا باید از جنگ‌افزار دست بکشد، سپس از خوراک. اما اعتماد را باید تا به آخر پاسداری کند چراکه بدون اعتماد، پیمودن ادامه راه مقدور نیست».
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...