یزد در شاخص فلاکت اول شد

یزد در شاخص فلاکت اول شد

یزد در شاخص فلاکت اول شد؛ بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد استان یزد تجربه بیشترین سطح شاخص فلاکت و استان تهران تجربه کمترین سطح آن را داشته است.

به گزارش ، شاخص فلاکت یکی از آمارهایی است که نشان می‌دهد میزان بیکاری و تورم در یک استان چه میزان بوده است. به همین جهت برای محاسبه این شاخص از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه استفاده شده است.

به عبارتی زمانی که این شاخص افزایش پیدا کند نشان می‌دهد بیکاری و تورم که دو عامل کلیدی در ایجاد رفاه برای خانوارهاست وضعیت مناسبی را به خود نمی‌بیند.

بررسی آمارهای شاخص فلاکت استان‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیشترین سطح  شاخص فلاکت مربوط به استان یزد و کمترین سطح شاخص فلاکت در این سال مربوط به استان تهران بوده است.

بنابر اعلام اکوایران، بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که شاخص فلاکت در کل کشور معادل ۴۸.۸ بوده است. این درحالی است که ۱۰ استان کشور وضعیتی بهتر از میانگین کشوری و ۲۱ استان وضعیت نامناسب‌تری را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس می‌توان مشاهده کرد که بهترین وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران بوده است. طبق آمارها شاخص فلاکت در استان تهران معادل ۴۳.۲ بوده که نسبت به میانگین کشوری ۵.۶ واحد کمتر بوده است. به بیانی می‌توان گفت استان تهران وضعیت مناسب‌تری در نرخ بیکاری و تورم سالانه نسبت به دیگر استان‌های کشور داشته است.

در سمت دیگر استان یزد قرار گرفته است که بیشترین سطح شاخص فلاکت را در سال ۱۴۰۲ داشته است. شاخص فلاکت در این استان معادل ۵۷.۴ بوده که ۸.۶ واحد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است. به عبارتی در سال گذشته استان یزد نامناسب‌ترین وضعیت رفاهی و اجتماعی را برای خانوارهای خود داشته است به طوری‌که مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری این استان از دیگر استان‌های کشور بیشتر بوده است.

در این میان بررسی استان‌های بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌عنوان نمونه استان اصفهان با شاخص فلاکت ۵۵.۵ جایگاه ششم را در میان استان‌های کشور داشته است و یا استان البرز با شاخصی معادل ۵۱.۸ جایگاه هشتم در شاخص فلاکت استانی را به خود اختصاص داده است.


 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...