آب 13 سد کشور به کف رسید

آب 13 سد کشور به کف رسید

آب 13 سد کشور به کف رسید؛ کاهش بارش‌ها ازیک‌طرف و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۳ سد کشور را با کاهش شدید حجم آب روبه‌رو کرده است.

به گزارش ، میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری از ابتدای مهرماه تا ۱۵ دی‌ماه 1402 نسبت به دوره بلندمدت، ۴۰ درصد کاهش داشته، اما میزان خروجی آب از سدها ۲۱ درصد افزایش یافته است که همین امر و منفی شدن آب ورودی به سدها سبب کاهش حجم آب ۱۳ سد مهم و بزرگ کشور شده است.

میزان بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۲) تا پانزدهم دی به ۴۷ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۵ساله که ۷۸.۲ میلیمتر بارش داشته‌ایم، ۴۰ درصد کاهش‌یافته است. همین کاهش وضعیت سدها را نگران‌کننده کرده و در عین حال میزان خروجی آب از سدها نیز ۲۱ درصد افزایش یافته است.

کاهش بارش‌ها ازیک‌طرف و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۳ سد کشور را با کاهش شدید حجم آب روبه‌رو کرده است.

بنابر اعلام دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن یک میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا نهم دی‌ماه با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و میزان پرشدگی فعلی این سد هم یک درصد است.

چاه‌نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا نهم دی‌ماه ۳۷ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۳ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه‌نیمه‌ها به ۳ درصد کاهش‌یافته است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۶۱ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۸ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی آن ۵ درصد است.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد ۱۳ درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۲۷ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۱۶ درصد است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۲۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۹ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و میزان پرشدگی آن نیز ۷ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۵۷ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۵۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۲۴ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۹ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۹ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۵۰ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی فعلی آن هم ۲۲ درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا دوم دی‌ماه بالغ‌بر چهار میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن نیز اکنون ۱۲ درصد است.

موجودی آب در سد جیرفت در استان کرمان ۷۶ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۲۳ درصد پرشدگی دارد.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۳۳ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۷ درصد است.

موجودی آب در سد آغ چای در آذربایجان غربی به رقم ۶۷ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۳۲ درصد است.

بنابر اعلام ایرنا، به‌تازگی عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه امسال در چهارمین سال خشک پیاپی قرار گرفته‌ایم، میزان بارش‌های کشور را ۴۸.۲ میلیمتر اعلام کرد و گفت: میزان بارش‌ها در شرایط نرمال ‌باید ۸۰ میلیمتر می‌بود که نشان از ۴۰ درصد عقب‌ماندگی در بارش نسبت به شرایط نرمال دارد.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: میزان بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۱۶ دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۱ میلیمتر بوده نیز ۲۱ درصد کاهش دارد.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...