35 درصد ظرفیت سدها خالی است

35 درصد ظرفیت سدها خالی است

35 درصد ظرفیت سدها خالی است؛ در زمان حاضر با وجود ۳۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۵ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش ، در 274 روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1402 تا دوم تیرماه 1403) درمجموع 37 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 35 میلیارد و 420 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی 7 درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی بالغ‌بر 25 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 23 میلیارد و 800 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی 9 درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود 33 میلیارد و 870 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 65 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 35 درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز دوم تیر 1402 بالغ‌بر 31 میلیارد و 210 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد 9 درصدی است.

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...