ارائه روزانه گزارش پایش بازار به مخبر

ارائه روزانه گزارش پایش بازار به مخبر

ارائه روزانه گزارش پایش بازار به مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا جلسات ستاد تنظیم بازار را یک روز در میان برگزار کرده و گزارش پایش بازار را به شکل مستمر به وی ارائه کند.

به گزارش ، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برای رصد بازار به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت ماموریت داد تا جلسات ستاد تنظیم بازار به‌طور منظم برگزار شود.

مخبر در جلسه دیروز هیأت دولت گفت: این دولت تا روز و ساعت آخر که کار به دولت بعدی سپرده شود، کارها را با همان روحیه جهادی رئیس جمهور شهید ادامه خواهد داد و با هر مدیر یا فردی که در کارها تعلل ورزیده یا اخلال ایجاد کند، برخورد خواهد شد.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا جلسات ستاد تنظیم بازار را به شکل یک روز در میان برگزار کرده و گزارش پایش بازار را به شکل مستمر به وی ارائه کند.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...